தலைவா! – ஒபாமா புகைப்படங்கள்

நன்றி: Callie Shell – Obama – Digital Journalist