ஒபாமா வெற்றி: கருத்துப்படங்கள்

W & McCain

‘கரிசல்’ சன்னாசியின் ஜார்ஜ் W. புஷ் வாழ்க்கைப்படம் குறித்த திரை விமர்சனம்: டபிள்யூ

கருத்துப் படம்:

கொசுறு படம்:

சாரா பேலின் – கருத்துப்படங்கள்

நன்றி: ஸ்லேட் தொகுப்பு

Ted Rall – US Election Cartoons

நன்றி: Ted Rall — Gocomics.com: Comics, editorial cartoons, email comics, comic strips | Gocomics.com: Comics, editorial cartoons, email comics, comic strips

ஜான் மெகெயின் கருத்துப் படங்கள்: பாஸ்டன் க்ளோப்

நன்றி: Boston.com – Opinion – Globe: “Daniel Wasserman :: Globe cartoonist”

நினைவாளர் நாள்: Memorial Day கருத்துப்படம்

(th)ink by Keith Kniwght

நன்றி: (Th)ink