ஜெயிக்கப் போவது யாரு? – கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்

நன்றி: லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் டைம்ஸ்

results_president_usa_winners.gif

mccain_survey_polls_la_times.gif

ஒபாமாவின் தலையங்கம் – இந்தியா அப்ரோட்

இந்தியா அப்ரோட் வாரயிதழின் OP-ED பக்கத்தில் இந்திய அமேரிக்கர்களுக்கு ஒபாமா விடுத்துள்ள செய்தி:

தேசி நண்பர்களுக்கு!